JAMSTVENA IZJAVA
Električni proizvodi koje prodajemo su prošli sve uvjeti etapne i završne kontrole te da će raditi ispravno ukoliko se koristi prema uputama. Ukoliko, unatoč kvaliteti proizvoda dođe do tehničkih problema za vrijeme jamstvenog roka, jamčimo da ćemo besplatno odstraniti sve nedostatke i kvarove u proizvodu. Jamstvo vrijedi 12 mjeseci za profesionalnu uporabu odnosno 24 mjeseca za osobnu uporabu od dana kupnje.

REKLAMACIJA
Za korištenje prava na reklamaciju robe u jamstvenom roku potrebno je imati jamstveni list u cijelosti, ispravno i čitko ispunjen, ovjeren od prodavatelja i sa upisanim danom prodaje. Proizvod neće biti popravljen besplatno u jamstvenom roku bez predočenja jamstvenog lista. Ukoliko se popravak ne izvrši u roku od 45 dana, obvezujemo se, proizvod zamijeniti novim. Reklamaciju možete poslati pisanim putem na info@salonpremium.com ili na adresu SALON PREMIUM, Zavrtnica 17, 10000 ZAGREB. Naša je obveza u roku od 45 dana od dana primitka pisane reklamacije popraviti ili zamijeniti proizvod. Prilikom povrata proizvod mora biti zapakiran u original ambalaži uz odgovarajuću mehaničku izolaciju. Moguća oštećenja koja bi nastala pri prijevozu idu na rizik i trošak kupca.