SERVISNE USLUGE
Jamstvo vrijedi 12 mjeseci za profesionalnu uporabu odnosno 24 mjeseca za osobnu uporabu od dana kupnje. Eventualne troškove prijevoza, uz prethodno pismeno odobrenje od strane Salon Premium Hair Shop-a, u svezi sa reklamacijom na proizvod, a koji nastaju pri popravku proizvoda odnosno pri njegovoj zamijeni novim proizvodom snosimo mi, s tim da je prijevoz obavljen javnim prijevoznim sredstvom,a po poštanskom, željezničkom ili brodskom cjeniku. Proizvod mora biti zapakiran u ambalažu uz odgovarajuću mehaničku izolaciju kako bi se izbjegla oštećenja kod transporta. Moguća oštećenja koja bi nastala pri prijevozu idu na rizik i trošak kupca. 

ADRESA
U slučaju da imate potrebu slati proizvod na servis, prije slanja, potrebno je proizvod dobro mehanički zaštiti zbog manipulacije robom tokom prijevoza robe do odredišta. Adresa servisa je SALON PREMIUM, Zavrtnica 17, 10000 ZAGREB ili SALON PREMIUM, Tršćanska 33A, SPLIT.